Vancouver là thành phố duyên hải có cảng biển lớn thuộc tỉnh British Columbia, Canada. Đây là thành phố đông dân nhất khu vực phía tây, đồng thời là thành phố lớn thứ 8 trên toàn lãnh thổ Canada.  Là một thành phố đa văn…