Visa nhập cảnh Việt Nam (hay còn gọi là thị thực nhập cảnh) là loại giấy tờ miễn các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch, đầu tư, làm việc,…