Hoa Kỳ là một quốc gia đa chủng tộc với diện tích đất nước vô cùng rộng lớn, trải dài từ bờ Tây sang Đông. Điều này không chỉ tạo nên những đặc trưng văn hóa độc đáo mà còn hình thành một nền ẩm…