Với sự phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Mỹ không ngừng thể hiện vị thế, sức mạnh của mình trong nền kinh tế thị trường toàn cầu. Là một quốc gia rộng lớn, đa dạng về bản sắc văn hóa nhờ đó Mỹ trở…