Hoa Kỳ – quốc gia có lãnh thổ rộng lớn, phát triển về kinh tế, đời sống hiện đại, dẫn đầu mọi xu hướng hiện nay; một đất nước đông dân cư, đa dạng chủng tộc, khí hậu ôn hòa. Với vị thế như hiện…